• Новини/Информация
Светлоотразителен бродировъчен конец ReflexCry - за безопасен труд!!!


   За създаване на по-качествена и безопасна работна среда, е нужно да бъдат използвани качествени материали. Специално поставените акценти върху облеклото, увеличават видимостта в тъмното! Светлоотразителните му свойства създават искрящи отражения, които предпазват, предупреждават и увеличават видимостта в тъмното, подобрявайки условията за безопасна среда на труд. Ефектът на светлоотразителния конец е постигнат чрез микроскопични стъклени перли, вградени в полимерно покритие, които обвиват полиамидовото ядро. Ретроотражението се появява, когато отразяващия материал връща инцидентното лъчение до голяма степен независимо от ориентацията на рефлектора към източника на лъчение.

     © 2007 Ботексим ООД