• Новини/Информация
Политика за защита на личните данни!


   Какво е GDPR?
General Data Protection Regulation, GDPR е новият Общ регламент за защита на личните данни, който започва да се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът е базиран на вече приети правила и принципи за защита на данните на потребителите и важи във всички страни членки на ЕС.
Самият регламент можете да прочетете тук: https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

Ботексим ООД има своя Политика за зашита на личните данни, съобразена с Регламента и с която можете да се запознаете по-надолу.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!!!


Операторите на тези страници защитават вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и политиката за поверителност.
Използването на нашия уеб сайт е възможно и без предоставяне на лична информация. Що се отнася до използването на личните Ви данни (например име, адрес или имейл адреси), това става, доколкото е възможно, винаги на свободна основа. Тези данни няма да бъдат разкривани на трети страни без вашето изрично съгласие.
Моля, имайте предвид, че предаването на данни през интернет (например при комуникация чрез електронна поща) може да има уязвимости в сигурността. Пълната защита на данните от достъп от трети страни не е възможна.

Доставчик и отговорен орган по смисъла на Закона за защита на данните:
Отговорният отдел за обработка на данни на този уебсайт е:
- Ботексим ООД;
- Бул.Цар Борис III №287, бл.2;
- 1619 София;
Отговорният орган, самостоятелно или в съгласие с други, решава относно целите и средствата за обработка на лични данни (като имена, данни за контакт и т.н.).

Отмяна на вашето съгласие за обработка на данни:
Само с вашето изрично съгласие са възможни някои процеси на обработка на данни. Отказ от вече даденото ви съгласие е възможно по всяко време. За анулирането е достатъчно неофициално съобщение по електронна поща.
Законосъобразността на обработката на данни, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.

Право на подаване на жалба до компетентния орган:
Като засегнато лице, в случай на нарушение на закона за защита на данните, имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по отношение на въпросите, свързани със защитата на данните, е държавният служител по защита на данните в държавата, в която се намира седалището на нашата компания.

Право на преносимост на данни:
Имате право да предоставяте автоматично на Вас или на трети лица данни, които обработваме въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор. Предоставянето се извършва във формат, който може да се чете от машина. Ако се нуждаете от директно прехвърляне на данни на друго отговарящо лице, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото това е технически осъществимо.

Право на информация, коригиране, блокиране, заличаване:
Имате право по всяко време в обхвата на приложимите законови разпоредби да предоставяте безплатна информация за съхраняваните лични данни, източника на данните, техните получатели и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, правото да коригирате, блокирате или изтривате тези данни. В това отношение, както и на допълнителни въпроси, свързани с личните данни, винаги можете да се свържете с нас чрез опциите за контакт, лично на място в офиса на фирмата, чрез телефон или е-мейл.

Лог файлове на сървъра:
В сървърните дневници на доставчикът на хостинг услугата, автоматично се събира и съхранява информацията, която браузърът Ви автоматично изпраща. Това са:
- Тип браузър и версия на браузъра;
- Използвана операционна система;
- URL адрес на референтите;
- Името на хоста на компютъра за достъп;
- Време на заявката на сървъра;
- IP адрес;
Няма сливане на тези данни с други източници на данни.

Контакт:
Данните, изпратени чрез формуляра за връзка, включително данните Ви за връзка, ще бъдат съхранени, за да обработят Вашата заявка или запитване или да бъдат достъпни за последващи въпроси. Разкриването на тези данни няма да бъде извършено без вашето съгласие.
Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие. Отказ от вече даденото ни съгласие е възможно по всяко време. За анулирането е достатъчно неофициално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до отмяната, остава незасегната от отмяната.
Данните, изпратени чрез формуляра за връзка, ще останат при нас, докато не поискате от нас да го изтриеме, да отмените съгласието си за съхранение или вече нямате нужда да запазвате данните си. Задължителните законови разпоредби - особено периодите на запазване - остават незасегнати.

„Бисквитки“ (Cookies):
Нашият уеб сайт използва "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които Вашият уеб браузър съхранява на Вашето устройство. “Бисквитките“ ни помагат да направим нашата оферта по-лесна, ефективна и сигурна.
Някои "бисквитки" са "бисквитки на сесия". Тези бисквитки се изтриват автоматично след края на посещението Ви в сайта. От друга страна, останалите "бисквитки" остават на устройството Ви, докато не ги изтриете сами. Такива "бисквитки" ни помагат да Ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт.
С модерен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате или предотвратете настройването на "бисквитките". Много уеб браузъри могат да бъдат конфигурирани да изтриват автоматично бисквитките, когато програмата е затворена. Деактивирането на "бисквитките" може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.
Използването на бисквитки, упражняването на електронни съобщения или предоставянето на определени желани функции, които (например пазарска количка) са необходими, се провежда въз основа на чл. 6, ал. 1f DSGVO. Като оператор на този уебсайт имаме легитимен интерес от съхранение на "бисквитките" за технически безупречно и безпрепятствено предоставяне на нашите услуги. Ако са зададени други "бисквитки" (напр. За функциите за анализ), те ще бъдат третирани отделно в тази политика за поверителност.

Google Анализ:
Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Анализ. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.
Google Анализ използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Бисквитките на Google Анализ се съхраняват на базата на член 6, параграф 1, буква б). f DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира уебсайта си.

IP запазване на анонимността:
Използваме Google Анализ във връзка с функцията за анонимизиране на IP адреси. Тя гарантира, че Google ще скъси вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде изпратено до Съединените щати. Възможно е да има изключения, при които Google предава и съкращава пълния IP адрес на сървър в Съединените щати. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на уебсайта, да докладва за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Няма сливане на IP адреса, предаван от Google Анализ, с други данни на Google.

Приставка за браузър:
Настройката на бисквитките чрез уеб браузъра Ви може да бъде предотвратена. Въпреки това, някои функции на нашия уеб сайт може да бъдат ограничени. По същия начин можете да предотвратите събирането на данни, свързани с използването на уебсайта, включително Вашия IP адрес и последваща обработка от Google. Това е възможно, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна чрез следната връзка:
-https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

Противопоставяне на събирането на данни:
Можете да предотвратите събирането на данните си от Google Анализ, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена "бисквитка за отказване", за да предотврати събирането на данни за бъдещи посещения на нашия уебсайт: Деактивиране на Google Анализ.
За подробности относно обработката на потребителските данни в Google Анализ, моля, направете справка с
Декларацията за поверителност на Google:
- https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Промяна на нашата политика за поверителност:
Ние си запазваме правото периодично да променяме тази Декларация за поверителност, за да се уверим, че тя спазва настоящите законови изисквания или да приложи промени в нашите услуги в Декларацията за поверителност, като например: Например, когато въвеждате нови услуги.
Вашето ново посещение ще бъде предмет на новата политика за поверителност.

     © 2007 Ботексим ООД