• Новини/Информация
Разходна норма на конците при шиене на различни видове артикули!


   В таблицата е показана приблизителна разходна норма на консумация на шевните конци при различните видове артикули.

     © 2007 Ботексим ООД