• Новини/Информация
Gerber Technology ще покажат нови дигитални решения на CISMA 2015!!!


   GerberTechnology, лидер в интегрирането на софтуер и решенията за автоматизация при облеклото и промишлените пазари, ще представи новата си система за рязане и най-новата си цифрова технология на Международното изложение за шевни машини и аксесоари (CISMA) 2015 в Китай, което се провежда тази седмица в Шанхай.
Новата система на компанията за рязане - Paragon HX разполага с няколко подобрения за подобряване на боравенето на потребителя и повишаване на пропускателната способност, също така модифицираната режеща глава за намаляването на шума и нова двойна режеща система за подобряване на скоростта и точността.
HX също ще бъде на разположение в HX-A конфигурация, създаден специално за автомобилната индустрия, както и в HX-L конфигурация, предназначен за бельо и други деликатни приложения. Подобрената производителност до Cut-Ticketing процеса на системата, която свързва данните от системата AccuMark през разпределителя и до катера, ще бъдат демонстрирани на изложението.

Интегрирани цифрови решения:
Също така на CISMA ще бъдат показани интегрираните цифрови решения на Гербер, които помагат за преодоляване на ключовите нужди при подобряване оползотворяването на материалите, производителността на труда и разходите на индустрията, подобрено управление на данните и като цяло съкращаване на времето до пазара.
Цифровото решение на Gerber, включва YuniquePLM, цялостен софтуерен продукт за управление на жизнения цикъл и AccuMark 10 - софтуер за решения и планиране на производството.

3D визуализация технологии
Gerber ще демонстрира двете софтуерни приложения и ще подчертае своята нова технология за визуализация AccuMark 3D, опционален модул за 3D технологиите AccuMark 10. Gerber е напълно интегрирана в рамките на AccuMark 10. AccuMark 3D включва сложни 3D графична и анимациона технология, наречена Blender, който е широко използван в анимационната, филмовата и симулационната промишленост.
Със своите възможности за симулация, AccuMark 3D помага на правещия образеца потребител да знае дали схемата работи в проектирането, и дизайнерът е в състояние да визуализира носенето и удобството на образеца, докато в същото време позволява да се направят шивашки уточнения - всичко това, без всъщност да се прави дрехата.
AccuMark 3D може също така да експортира файлове, които могат да бъдат споделени със софтуера на Gerber - YuniquePLM за засилване на сътрудничеството, което прави възможно да се намали времето и разходите за проектирането, вземането на проба и мърчандайзинга.
Източник: www.gerbertechnology.com

     © 2007 Ботексим ООД